Šamanské léčení
....

Do šamanského světa vstupujeme, abychom uvolnili tělo i mysl. Můžeme něco změnit, pochopit nebo dostat informace. Během šamanského léčení se přijímá léčivá energie. 
  • léčení probíhá v hlubokém stavu uvolnění; je to stav mezi bděním a sněním
  • léčba probíhá vždy individuálně

Co můžeme tímto vyřešit:

  • navrácení části ztracené duše v důsledku fyzických a psychických traumat
  • nalezení silového zvířete a spojení s vlastní silou 
  • léčení a odstranění psychických bloků
  • čištění a harmonizace prostorů od negativních energiích